Muzea w Lublinie.

Lublin Kaplica Zamkowa

Kaplica Zamkowa pod wezwaniem Trójcy Świętej zbudowana w XIV w. za panowania króla Kazimierza Wielkiego. Wnętrze pokrywają unikalne freski rusko-bizantyńskie ufundowane w XV w. przez króla Władysława Jagiełłę. Kaplica jest najcenniejszym zabytkiem Lublina. W dolnej kondygnacji mieści się udostępnione do zwiedzania lapidarium. Obiekt jest częścią Muzeum Narodowego w Lublinie. Ul. Zamkowa 9.

Lublin Wieża Zamkowa

Wieża Zamkowa zbudowana w XIII w. jest najstarszą budowla miasta. W jej wnętrzu znajduje się wystawa na temat historii zamku i więzienia, które istniało tu w XIX i XX w. Na szczycie wieży dostępny jest taras widokowy. Obiekt jest częścią Muzeum Narodowego w Lublinie. Ul. Zamkowa 9.

Lublin Muzeum Lubelskie

Muzeum Narodowe w Lublinie, mieszczące się we wnętrzach Zamku Lubelskiego. Ekspozycje obejmują zbiory archeologiczne, numizmatyczne, etnograficzne, militaria oraz galerię malarstwa (m.in. z dziełem Jana Matejki "Unia Lubelska"). Ul. Zamkowa 9.

Trasa Podziemna Lublin

Lubelska Trasa Podziemna przebiegająca przez trzy kondygnacje staromiejskich piwnic, na głębokości 9-12 m. Trasa liczy ok. 300 m długości. Historia piwnic sięga początku XVI w. gdy Lublin był  ważnym centrum handlu w Polsce, w którym odbywały się znane w całej Europie jarmarki. Piwnice pełniły wtedy funkcję składów kupieckich. W trakcie zwiedzania odbywa się krótka inscenizacja pożaru Lublina w 1719 r. Rynek 1.

Wieża Trynitarska Lublin

Muzeum Archidiecezjalne Sztuki Sakralnej w Wieży Trynitarskiej. Można tu obejrzeć ekspozycję około 80 obiektów sztuki sakralnej wycofanej z kultu religijnego z lubelskich kościołów. Są to m.in. drewniane rzeźby świętych, obrazy, potężne dzwony, ale też tarabany (wojskowe bębny) z XVII w. Po wejściu po 207 stopniach na górę, podziwiać można wspaniałą panoramę miasta z tarasu widokowego. Ul. Królewska 10.

Piwnica pod Fortuną Lublin

Piwnica pod Fortuną mieści się w podziemiach kamienicy Lubomelskich na Rynku. To dawna winiarnia, której wnętrze zdobią unikalne XVI-wieczne malowidła o tematyce świeckiej. Ul. Rynek 8.

Muzeum Majdanek Lublin

Państwowe Muzeum na Majdanku - teren byłego obozu zagłady w latach 1941-1944. Majdanek, podczas okupacji hitlerowskiej, był drugim co do wielkości, po Oświęcimiu, obozem zagłady na ziemiach polskich. Na terenie muzeum można obejrzeć baraki więźniarskie, krematorium, wieże strażnicze, ekspozycje muzealne, mauzoleum oraz Pomnik Walki i Męczeństwa. Ul. Droga Męczenników Majdanka 67

Lublin Muzeum Apteka

Muzeum-apteka z odtworzonym wyglądem dawnej apteki. Prezentowane są tu zabytkowe apteczne pojemniki, opakowania, narzędzia, recepty, wagi, etykietki na leki, narzędzia apteczne i stylowe XIX-wieczne meble. Ul. Grodzka 5a.

Lublin skarbiec dominikanów

Skarbiec w klasztorze ojców Dominikanów: Na ekspozycji zlokalizowanej w krużgankach znalazły się tu m.in. portrety przeorów lubelskiego klasztoru. W skarbcu wystawa koncentruje się na trzech wątkach związanych z historią i działalnością lubelskich dominikanów: rola klasztoru w historycznych wydarzeniach Lublina, jego znaczenie jako sanktuarium Krzyża św. i duszpasterska praca zakonu. Znajdują się tu m.in. zabytkowe księgi, monstrancje i ornaty. Ul. Złota 9.

Lublin Zakrystia Krypty Skarbiec Archikatedra

Zakrystia akustyczna, krypty, skarbiec i wystawa na chórze w Archikatedrze Lubelskiej: Niezwykłym miejscem jest zakrystia akustyczna, posiadająca specjalnie skonstruowane sklepienie, pozwalające na doskonałe słyszenie wypowiadanych szeptem słów w narożach pomieszczenia. W podziemiach archikatedry można wejść do krypt grobowych. W skarbcu można zobaczyć ekspozycję szat i naczyń liturgicznych. Na chórze znajduje się wystawa na temat historii świątyni. Ul. Królewska 10.

Skansen Lublin

Muzeum Wsi Lubelskiej (skansen), w którym prezentowana jest drewniana architektura z terenu Lubelszczyzny. Ekspozycja jest podzielona na sektory: Wyżyna Lubelska, Powiśle, Podlasie, Nadbuże, Roztocze, dwór (XVIII-wieczny dworek z Żyrzyna) oraz miasteczko prowincjonalne Europy Środkowej (wiernie zrekonstruowana zabudowa m.in.: ratusz z Głuska, restauracja). Są tu również dwie drewniane świątynie: XVIII-wieczna greckokatolicka cerkiew z Tarnoszyna i XVII-wieczny rzymskokatolicki kościół z Matczyna. W skansenie odbywają się liczne imprezy prezentujące kulturę i obrzędy dawnej wsi oraz ginące zawody. Al. Warszawska 96.

Lublin Muzeum Historii Miasta

Muzeum Historii Miasta Lublina, mieszczące się w Bramy Krakowskiej. Zgromadzone tu zbiory dotyczą głównie historii Lublina od okresu osadniczego (VI wiek) do 1944 roku. Historię miasta ilustrują m.in. zabytki archeologiczne, ikonograficzne, portrety osób, które swoje życie i pracę związały z miastem, wyroby rzemieślników lubelskich, druki ulotne, m.in. dotyczące przemysłu lubelskiego. Plac Łokietka 3.

Lublin Podziemia Browaru

Podziemia Browaru Perła - trasa turystyczna wiodąca przez podziemia zabytkowego browaru. Podczas zwiedzania można poznać historię budynku i dowiedzieć się, jak przebiega proces produkcji piwa. Zwiedzanie zakończone jest degustacją piwa w wyjątkowej sali - dawnej leżakowni. Ul. Bernardyńska 15.

Lublin Muzeum Cebularza

Regionalne Muzeum Cebularza z interaktywnym pokazem na temat lubelskiego wypieku wraz z jego degustacją. Cebularz, czyli pszenny placek z dodatkiem cebuli i maku, to najbardziej popularny produkt kulinarny Lubelszczyzny. Wywodzi się z kuchni żydowskiej. Ul. Szewska 4.

Lublin Brama Grodzka wystawa

Wystawa „Lublin. Pamięć Miejsca” w Bramie Grodzkiej. Dawniej Brama Grodzka stanowiła symboliczną granicę między miastem chrześcijańskim w obrębie murów, a dzielnicą żydowską. Ukazuje ona wielokulturowość przedwojennego Lublina i historię jego żydowskich mieszkańców. Na ekspozycję składają się m.in. zdjęcia, materiały dźwiękowe, informację o domach i ulicach oraz makieta dawnej dzielnicy żydowskiej. Ul. Grodzka 21.

Lublin Jeszywa

Jesziwa - dawna Uczelnia Mędrców Lublina: wystawa dokumentująca historię jesziwy i upamiętniająca postać jej założyciela, rabina Majera Szapiry. Jest tu także synagoga ze zrekonstruowanym Aron Ha Kodesz (szafa do przechowywania zwojów Tory) i mykwa (łaźnia do rytualnych oczyszczeń). Ul. Lubartowska 85.

Dom koziołka lubelskiego

Dom Koziołka Lubelskiego: W trakcie ponad godzinnego interaktywnego pokazu goście poznają najważniejsze lubelskie legendy, tworzą unikatową pieczęć miejską, zwiedzają kuchnie koziołka, odczarowują kamień nieszczęścia. Ul. Świętoduska 18 www.domkoziolka.pl

Lublin Teatr Stary

Teatr Stary: Zwiedzić tu można wnętrz jednego z najstarszych obiektów teatralnych w Polsce (sala widowiskowa, kulisy, wystawa archeologiczna). Obiekt zbudowano w stylu klasycystycznym, w 1822 r. Ul. Jezuicka 18.

Lublin Kościół Pobrygidkowski

Ekspozycja w Kościele Pobrygidkowskim - można tu zobaczyć krypty odkryte podczas ostatnich prac renowacyjnych, fragmenty polichromii, które przetrwały na strychu kościoła poprzez odcięcie malowideł od wnętrza niżej zawieszonym sklepieniem, zabytkowe szaty i naczynia liturgiczne i inne przedmioty. Kościół i klasztor Brygidek ufundował król Władysław Jagiełło w XV w. jako wotum za zwycięstwo nad Krzyżakami pod Grunwaldem. Ul. Narutowicza 6.

Lublin Muzeum Starodruków i Sztuki Sakralnej

Muzeum Starodruków i Sztuki Sakralnej działa w Metropolitalnym Seminarium Duchownym w Lublinie. Prezentuje ono dzieła sztuki religijnej: monstrancje, kielichy, lichtarze, rzeźby, obrazy, szaty liturgiczne zarówno z obrządku wschodniego jak i i zachodniego. Są też starodruki, rękopisy, biblie. Najcenniejszym i najstarszym zabytkiem jest Mszał z Kraśnika pochodzący z 1400 r. Eksponowane są również księgi gromadzone przez 300 lat przez bibliotekę księży Misjonarzy. Ul. Prymasa Stefana Kardynała Wyszyńskiego 6.

Lublin Centrum Historii Sportu

Centrum Historii Sportu mieszczące się na stadionie Arena Lublin. Eksponowane są tu trofea zdobyte przez lubelskich sportowców w dyscyplinach: żużel, piłka nożna, siatkówka, koszykówka, boks, kolarstwo. Ul. Stadionowa 1.

Lublin Arena

Arena Lublin - stadion udostępniony do zwiedzania. Ul. Stadionowa 1.

Muzeum Dworek Wincentego Pola - muzeum biograficzne urodzonego w Lublinie wybitnego geografa i poety, Wincentego Pola. Mieści się ono w klasycystycznym drewnianym dworku wzniesionym w końcu XVIII w. Ekspozycja zawiera literacką biografię W. Pola, efekty prac badawczych z dziedziny geografii i etnografii, rękopisy utworów, wizerunki poety, pamiątki rodzinne, XIX-wieczne meble, unikatowa kolekcja globusów z XIX i XX w. Ul. Kalinowszczyzna 13.

Lublin Muzeum Czechowicza

Muzeum Literackie im. Józefa Czechowicza popularyzuje dokonania wybitnego lubelskiego poety - Józefa Czechowicza. Zbiory obejmują m.in. rękopisy, pierwodruki poezji, fotografie, korespondencję i notatki poety. Muzeum gromadzi także zbiory związane z innymi lubelskimi literatami, m.in. Konradem Bielskim i Józefem Łobodowskim. Ul. Złota 3.

Lublin Muzeum Pod Zegarem

Muzeum Martyrologii "Pod Zegarem" - w okresie okupacji hitlerowskiej mieściła się tu katownia gestapo, a po II wojnie światowej więzienie NKWD. Budynek stanowi część wzniesionych w 1890 r. koszar artyleryjskich. Muzeum prezentuje sylwetki więźniów, relacje więźniów i ich bliskich, korespondencję (listy i grypsy) więźniów politycznych z Zamku Lubelskiego i obozów koncentracyjnych, obwieszczenia i zarządzenia niemieckie z lat 1939-1944, dokumenty i pamiątki osobiste po byłych więźniach Zamku Lubelskiego, materiał ikonograficzny Lublina z lat 1939-1944. Ul. Uniwersytecka 1.

Lublin Izba Pamięci Żydów Lublina

Izba Pamięci Żydów Lublina w bożnicy "chewra nosim" – jedyna ocalała ze zniszczeń wojennych bożnica w mieście, nieprzerwanie działająca od XIX w. do chwili obecnej. Ul. Lubartowska 10 (wejście z bramy kamienicy nr 8).

Lublin Dom Słów

Dom Słów - Izba Drukarstwa
mieszczący się w pomieszczeniach przedwojennej drukarni z ekspozycją zabytkowych maszyn i narzędzi drukarskich. Ul. Żmigród 1.

Lublin Muzeum UMCS

Muzeum UMCS - wystawy czasowe. Ul. Radziszewskiego 11.

Lublin Muzeum KUL

Muzeum Uniwersyteckie Historii KUL prezentujące historię Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego - uczelni istniejącej od 1918 roku. Al. Racławickie 14.

Selfie Station Lublin

Muzeum Selfie Station Lublin
ul. Dworcowa 11 selfiestation.pl

Jaro Garage - muzeum zabytkowych pojazdów

Jaro Retro Auto Classic Garage
- muzeum zabytkowych pojazdów z prywatną kolekcja aut polskich i zagranicznych. Są tu m.in. Syrena, Lublin 51, Żuk, Fiat 126p. ul. Jana Kasprowicza 32

Muzeum 200-lecia Diecezji Lubelskiej
ul. Wyszyńskiego 2.

Muzeum Osiedli Mieszkaniowych
Ul. Wileńska 21.

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.